معرفی شرکت توزیع برق استان اصفهان معرفی شرکت
-->

کم توان

دوران

لطفا صبر کنید ...


  تصویر برق

  تاریخچه برق اصفهان

  از سال 1343 كه بتدريج شركتهاي برق منطقه اي ايجاد شد سه وظيفه توليد، انتقال و توزيع نيروي برق به آنها محول گرديد. در سال 1348 با ايجاد شركت توانير وظيفه بهره برداري از تأسيسات توليد و انتقال كه به شبكه سراسري متصل بود به اين شركت محول شد و شركتهاي برق منطقه اي مديريت نيروگاههاي محلي را عهده دار شدند. پس از چندي مجدداً وظيفه توليد و انتقال به شركتهاي برق منطقه اي سپرده شد. بطوريكه ملاحظه مي شود شركتهاي برق منطقه اي از بدو تاسيس هر سه وظيفه توليد، انتقال و توزيع را بعهده داشتند و امكانات مالي و فني و نيروي انساني آنها به تناسب بين اين سه بخش تقسيم مي شد. اين شركتها براي اداره هر يك از اين امور، در تشكيلات خود سه بخش جداگانه (معاونت) توليد، انتقال و توزيع پيش بيني كرده بودند. در بخش توزيع بعلت گستردگي حوزه عمل شركتهاي برق منطقه اي علاوه بر مراكز استانها در هر يك از شهرستانها نيز به تناسب وسعت منطقه و تعداد مشتركين يك يا چند واحد به نام امور يا قسمت برق ايجاد شده بود كه كار تامين برق محدوده خود را به عهده داشتند. به همين ترتيب در شهرها و بخشها نيز واحد هايي براي اين منظور وجود داشت.

  هر يك از اين واحد ها از سه بخش فني، خدمات مشتركين و مالي و اداري تشكيل شده بود كه وظايف محوله را زير نظر رئيس واحد انجام مي دادند. افزايش تعداد مشتركين، توسعه حوزه فعاليت شركتها، رشد سريع و روزافزون تقاضا و مصرف برق از جمله مسائلي است كه ايجاب مي نمايد بطور مداوم در ساختار و تشكيلات سازماني و شيوه ها و روشهاي ارائه خدمات صنعت برق بررسي و مطالعه شده و در مواقع ضروري تغييرات و اصلاحات لازم اعمال شود. اين چنين مطالعات سالهاست كه در وزارت نيرو انجام مي شود و از جمله آنها مطالعاتي است كه تا سال 1364 توسط گروهي متشكل از مديران ارشد و كارشناسان صنعت برق صورت گرفت و به موجب آن پيشنهاد گرديد مسئوليت توليد و انتقال و ديسپاچينگ در سراسر كشور به شش منطقه تقسيم گردد هر يك از استانهاي كشور نيز مسئوليت توزيع نيروي برق از ساير وظايف صنعت برق تفكيك شود.

  در سال 1365 گروه ديگري اين طرح را بررسي و با جمع بندي نظريات كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان و خبرگان و صاحبنظران صنعت برق عيناً آن را مورد تاييد قرار داد و از همان سال، نقل و انتقال تاسيسات توليد و انتقال از شركت توانير به شركتهاي برق منطقه اي كه از چندي پيش آغاز شده بود با سرعت بيشتري پيگيري گرديد و سپس با تشكيل سازمان برق ايران امور برق و ديسپاچينگ ملي در اين سازمان مستقر گرديدند. بالاخره در سال 1368 با بررسي مجدد، تعداد مناطق پيش بيني شده از 6 به 9 منطقه پيشنهاد گرديد.

  تصویر ساختمان ستاد توزیع برق استان اصفهان

  تاريخچه تشكيل شركت توزيع برق استان اصفهان

  با تصويب قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در سال 1370 كميته بررسي مسائل كلي صنعت برق پس از چند جلسه بررسي و با توجه به مطالعات قبلي پيشنهاد نمود در هر يك از استانهاي كشور حداقل يك شركت توزيع نيروي برق بصورت غيردولتي ايجاد و مسئوليت توزيع نيروي برق را عهده دار شود.

  مجمع عمومي صاحبان سهام شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان در جلسه مورخ 4/9/70 خود با اين پيشنهاد موافقت و در گردهمائي مديران عامل شركتهاي برق منطقه اي كه در روزهاي 11 و 12 اسفند ماه برگزار شد در مورد نحوه تشكيل شركتهاي توزيع نيروي برق استانها بررسي و اتخاذ تصميم گرديد. در اسفند ماه همان سال، اساسنامه اين شركتها تهيه و موجوديت آنها در ادارات ثبت شركتها به ثبت رسانده شد.

  به منظور پيگيري ايجاد شركتهاي توزيع نيروي برق و راهنمائي و راهبري آنها در تيرماه سال 1371 ستاد پيگيري تشكيل شركتهاي توزيع نيروي برق در ستاد صنعت برق ايجاد و از خرداد ماه 1371 بتدريج مجوزهاي لازم براي فعال شدن شركتهاي توزيع نيروي برق از طرف مقام محترم وزارت نيرو صادر و از ابتداي سال 1372 فعاليت رسمي اين شركتها آغاز گرديد. مدیریت وزارت نیرو در سال ۱۳۷۲ به منظور بازسازی زیر ساختهای توزیع برق و ارائه خدمت عالی به مردم بخش توزیع را از دیگر بخش های نیرو جدا نمود. همزمان با گسترش شبکه ها توزیع برق مدیریت و بومی سازی تجهیزات نیز در دستور کار کارشناسان جوان صنعت توزیع برق قرار گرفت.

  از این جا توجه به پایتخت تمدن و فرهنگ ایران اسلامی باعث شد تا اصفهان به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران خدمات و مدیریت نوین توزیع برق را به صورت مستقل به مردم شهید پرور ارائه نماید. به همین دلیل شرکت توزیع برق اصفهان در بهار سال 1371 تشکیل شد. با توجه به گستردگي و تعداد مشتركين در استان اصفهان در سال 1375 شركت توزيع برق شهرستان اصفهان از شركت منتزع و شركت توزيع به 2 شركت تقسيم گرديد. لایحه استقلال شرکت های توزیع در سال ۱۳۸۴ تصویب و در سال ۱۳۸۶ شرکت از زیرمجموعه برق منطقه ای اصفهان خارج و زیر نظر شرکت توانیر به فعالیتهای خود ادامه داد.

  به دنبال آن تدوین اهداف آرمانها و چشم انداز آینده را با رویکرد ارائه خدمات بهينه، به کارگیری توان تحقیقاتی درون و برون سازمانی، واگذاری کارها به بخش خصوصی و استفاده توانمندی های بازار و تجارب پیشکسوتان، استقرار نظام های مدیریتی، کیفیت گرا دور اندیش، توجه به مشتری و نیروی انسانی به عنوان سرمایه های اجتماعی، بکار گیری تجهیزات نوین رایانه ای، کاهش خاموشی ها، کاهش تلفات، در دستور کار قرار داد. مرکز فوریت های برق ۱۲۱ ، سامانه ثبت درخواستها، سامانه ضط مكالمات، تلفن گويا، سیستم جامع مشترکین، سامانه بيلينگ، وسامانه های رسیدگی به درخواستهای مردمی و سامانه نظرسنجي الكترونيك و ... یکی پس از دیگری درخدمت مردم قرار می گیرد. همچنين اين شركت با اطلاع رساني هاي گسترده از طريق رسانه هاي مختلف ، نصب بنر و ... مشتركين عزيز را با حقوق خود آشنا مي نمايد. كار با خط گرم در راستاي كاهش خاموشی ها و اطلاع رساني گسترده خاموشي هاي برنامه دار در سطح استان از برنامه هاي تكريم مشتركين اين شركت مي باشد. در همين راستا درسال هاي 89 و 90 توانست رتبه برتر تكريم ارباب رجوع را از استانداري اصفهان دريافت نمايد. همچنین برنامه استراتژی دوم با اولویت رویت پذیری ، کنترل پذیری و هوشمندسازی جهت سال 1405 تدوین شده است.

  در حال حاضر شركت توزيع برق استان اصفهان با داشتن 463 نفر نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده و با استفاده از توان و ظرفیت های تخصصی پیمانکاری، 39171 کیلومتر، شبکه فشار متوسط و فشارضعیف زمینی و هوایی، 33786 دستگاه انواع پست و ترانسفورماتور زمینی و هوایی، 526316 انواع چراغ را احداث و بهره برداري نموده و برق و روشنایی 1463497 مشترك در تعرفه های مختلف را در  23 شهرستان و 1315 روستا تامین مي نمايد.

   


  6.0.5.0
  گروه دورانV6.0.5.0